Cách thiết lập sử dụng chuột cho người thuận tay trái trên Windows 11
Cách thiết lập sử dụng chuột cho người thuận tay trái trên Windows 11

Truy cập Cài đặt từ Menu Bắt đầu.

Cách thiết lập cách sử dụng chuột cho người thuận tay trái trên Windows 10 - Ảnh 2.

Nhấp vào nhóm cài đặt Thiết bị.

Cách thiết lập cách sử dụng chuột cho người thuận tay trái trên Windows 10 - Hình 3.

Tiếp tục bấm vào tùy chọn Mouse.

Cách thiết lập cách sử dụng chuột cho người thuận tay trái trên Windows 10 - Ảnh 4.

Thay đổi lựa chọn “Chọn nút chính của bạn” từ “Trái” thành “Phải”.

Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Tổng hợp: https://dangvu.vn