Microsoft Wireless Display Adapter V2

1.500.000

  • Kết nối không dây hoàn toàn
  • Khả năng tương thích tốt
  • Bảo hành 1 ĐỔI 1 TRONG 6 THÁNG