Sắp tới sẽ có Surface , made in Việt Nam

Như anh em cũng biết , dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Các nhà máy của các công ty lớn như : Microsoft, Apple, HP, Dell đều đưọc đặt tại quốc gia này.

Dịch COVID-19 đang tăng nhanh, mức độ lây lan đáng nghiêm trọng, số luợng nguời chết hiện tại chưa thấy giảm.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.