Sản phẩm

Giảm2%
Surface Book 2 15-Inch i7/16/512 Mới
Surface Book 2 15-Inch i7/16/512 Mới

Surface Book 2 15-Inch i7/16/512 Mới

40,990,000đ41,990,000đ
Giảm7%
Surface Book 1 i5/8/128 Cũ

Surface Book 1 i5/8/128 Cũ

13,990,000đ14,990,000đ
Giảm6%
Surface Book 1 i5/8/256 Cũ

Surface Book 1 i5/8/256 Cũ

15,990,000đ16,990,000đ
Giảm5%
Surface Book 1 i7/8/256/dGPU Cũ

Surface Book 1 i7/8/256/dGPU Cũ

19,990,000đ20,990,000đ
Giảm4%
Surface Book 1 i7/16/512 dGPU Cũ

Surface Book 1 i7/16/512 dGPU Cũ

22,990,000đ23,990,000đ
Giảm6%
Book Performance i7/8/256/GTX 965m Cũ

Book Performance i7/8/256/GTX 965m Cũ

16,990,000đ17,990,000đ
Giảm5%
Book Performance i7/16/512/GTX 965m Cũ

Book Performance i7/16/512/GTX 965m Cũ

18,990,000đ19,990,000đ
Giảm6%
Surface Book 1 i5/8/256/dGPU Cũ

Surface Book 1 i5/8/256/dGPU Cũ

14,990,000đ15,990,000đ
Giảm4%
Surface Book 2 13-Inch i7/8/256 Cũ

Surface Book 2 13-Inch i7/8/256 Cũ

22,990,000đ23,990,000đ
Surface Book 1 i5/8/128 Mới

Surface Book 1 i5/8/128 Mới

18,990,000đ
Giảm3%
Surface Book 3 13-Inch i5/8/256 Mới
Surface Book 3 13-Inch i5/8/256 Mới

Surface Book 3 13-Inch i5/8/256 Mới

37,290,000đ38,290,000đ
Giảm2%
Surface Book 3 13-Inch i7/16/256 Mới
Surface Book 3 13-Inch i7/16/256 Mới

Surface Book 3 13-Inch i7/16/256 Mới

48,990,000đ49,990,000đ
Giảm2%
Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Mới
Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Mới

Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Mới

54,990,000đ55,990,000đ
Giảm1%
Surface Book 3 13-Inch i7/32/1TB Mới
Surface Book 3 13-Inch i7/32/1TB Mới

Surface Book 3 13-Inch i7/32/1TB Mới

67,690,000đ68,690,000đ

Tin tức

Không có dữ liệu