logo

Địa chỉ: Số 8 lô 2C – Trung yên 6 – Trung Hoà – Cầu Giấy

Sản phẩm

Surface Pro 5(2017) i5/4/128 Cũ

Surface Pro 5(2017) i5/4/128 Cũ

13,490,000đ
Surface Pro 5(2017) M3/4/128 Cũ
Surface Pro 5(2017) M3/4/128 Cũ

Surface Pro 5(2017) M3/4/128 Cũ

12,990,000đ
Surface Pro 3 i5/4/128 Cũ

Surface Pro 3 i5/4/128 Cũ

9,490,000đ
Surface Pro 3 i7/8/256 Cũ

Surface Pro 3 i7/8/256 Cũ

12,490,000đ
Surface Pro 3 i7/8/512 Cũ

Surface Pro 3 i7/8/512 Cũ

14,500,000đ
Surface Pro 6 i5/8/128 Mới
Surface Pro 6 i5/8/128 Mới

Surface Pro 6 i5/8/128 Mới

17,990,000đ
Surface Pro 6 i7/8/256 Mới

Surface Pro 6 i7/8/256 Mới

23,990,000đ
Surface Pro 6 i7/16/512 Mới

Surface Pro 6 i7/16/512 Mới

33,990,000đ
Surface Pro 6 i7/16/1TB Mới

Surface Pro 6 i7/16/1TB Mới

38,990,000đ
Surface Pro 5(2017) i5/8/128 Cũ

Surface Pro 5(2017) i5/8/128 Cũ

14,990,000đ
Surface Pro 5(2017) i7/16/512 Cũ

Surface Pro 5(2017) i7/16/512 Cũ

20,990,000đ
Surface Pro 6 i5/8/256 Cũ

Surface Pro 6 i5/8/256 Cũ

18,490,000đ
Surface Pro 6 i7/8/256 Cũ

Surface Pro 6 i7/8/256 Cũ

20,990,000đ
Surface Pro 5(2017) i7/16/1TB Cũ

Surface Pro 5(2017) i7/16/1TB Cũ

23,990,000đ

Tin tức

Không có dữ liệu