Sản phẩm

Giảm5%
Surface Pro 8 i5/8/128 Mới (Refurbised Certifed)
Surface Pro 8 i5/8/128 Mới (Refurbised Certifed)

Surface Pro 8 i5/8/128 Mới (Refurbised Certifed)

19,490,000đ20,490,000đ
Giảm4%
Surface Pro 8 i5/8/256 Mới (Refurbised Certifed)
Surface Pro 8 i5/8/256 Mới (Refurbised Certifed)

Surface Pro 8 i5/8/256 Mới (Refurbised Certifed)

21,990,000đ22,990,000đ
Giảm8%
Surface Pro 5(2017) i5/4/128 Cũ

Surface Pro 5(2017) i5/4/128 Cũ

10,990,000đ11,990,000đ
Giảm9%
Surface Pro 5(2017) M3/4/128 Cũ
Surface Pro 5(2017) M3/4/128 Cũ

Surface Pro 5(2017) M3/4/128 Cũ

9,990,000đ10,990,000đ
Giảm12%
Surface Pro 3 i5/4/128 Cũ

Surface Pro 3 i5/4/128 Cũ

7,490,000đ8,490,000đ
Giảm9%
Surface Pro 3 i7/8/256 Cũ

Surface Pro 3 i7/8/256 Cũ

10,490,000đ11,490,000đ
Giảm7%
Surface Pro 3 i7/8/512 Cũ

Surface Pro 3 i7/8/512 Cũ

13,490,000đ14,490,000đ
Giảm4%
Surface Pro 6 i7/8/256 Mới

Surface Pro 6 i7/8/256 Mới

21,990,000đ22,990,000đ
Giảm3%
Surface Pro 6 i7/16/512 Mới

Surface Pro 6 i7/16/512 Mới

28,990,000đ29,990,000đ
Giảm6%
Surface Pro 5(2017) i5/8/256 LTE Cũ

Surface Pro 5(2017) i5/8/256 LTE Cũ

15,490,000đ16,490,000đ
Giảm7%
Surface Pro 5(2017) i5/8/128 Cũ

Surface Pro 5(2017) i5/8/128 Cũ

12,990,000đ13,990,000đ
Giảm5%
Surface Pro 5(2017) i7/16/512 Cũ

Surface Pro 5(2017) i7/16/512 Cũ

19,990,000đ20,990,000đ
Giảm6%
Surface Pro 6 i5/8/256 Cũ

Surface Pro 6 i5/8/256 Cũ

15,490,000đ16,490,000đ
Giảm5%
Surface Pro 6 i7/8/256 Cũ

Surface Pro 6 i7/8/256 Cũ

17,490,000đ18,490,000đ
Giảm4%
Surface Pro 5(2017) i7/16/1TB Cũ

Surface Pro 5(2017) i7/16/1TB Cũ

22,990,000đ23,990,000đ
Giảm4%
Surface Pro 6 i7/16/512 Cũ

Surface Pro 6 i7/16/512 Cũ

21,990,000đ22,990,000đ

Tin tức

Không có dữ liệu