logo
đại lễ 30/4 - 1/5
Surface Pro 9
Laptop 5
Laptop Go 3
Surface Go 4
Surface laptop Studio 2
ads 9
ads 10
Giảm10%
Surface Pro 9 i5 1235U/8/128 Mới
Surface Pro 9 i5 1235U/8/128 Mới

Surface Pro 9 i5 1235U/8/128 Mới

21,490,000đ23,990,000đ
Giảm20%
Surface pro 9 i5 1235U/8/256 Mới (Refurbised Certifed)
Surface pro 9 i5 1235U/8/256 Mới (Refurbised Certifed)
Giảm13%
Surface Pro 9 i5 1235U/8/256 Mới
Surface Pro 9 i5 1235U/8/256 Mới

Surface Pro 9 i5 1235U/8/256 Mới

22,990,000đ26,490,000đ
Giảm7%
Surface Pro 9 i5 1235U/16/256 Cũ (Kèm phím)
Surface Pro 9 i5 1235U/16/256 Cũ (Kèm phím)

Surface Pro 9 i5 1235U/16/256 Cũ (Kèm phím)

24,990,000đ26,990,000đ
Giảm6%
Surface Pro 9 i7 1255U/16/256 Cũ (Kèm phím)
Surface Pro 9 i7 1255U/16/256 Cũ (Kèm phím)

Surface Pro 9 i7 1255U/16/256 Cũ (Kèm phím)

29,990,000đ31,990,000đ
Giảm12%
Surface Pro 9 i5 1235U/16/256 Mới
Surface Pro 9 i5 1235U/16/256 Mới

Surface Pro 9 i5 1235U/16/256 Mới

28,490,000đ32,490,000đ
Giảm24%
Surface Pro 9 i7 1255U/16/256 Mới
Surface Pro 9 i7 1255U/16/256 Mới

Surface Pro 9 i7 1255U/16/256 Mới

31,990,000đ42,490,000đ
Giảm23%
Surface Pro 9 i7 1255U/16/512 Cũ (Kèm phím)
Surface Pro 9 i7 1255U/16/512 Cũ (Kèm phím)

Surface Pro 9 i7 1255U/16/512 Cũ (Kèm phím)

32,490,000đ42,590,000đ
Giảm21%
Surface Pro 9 i7 1255U/16/512 ( Open Box )
Surface Pro 9 i7 1255U/16/512 ( Open Box )

Surface Pro 9 i7 1255U/16/512 ( Open Box )

33,990,000đ42,990,000đ
Giảm20%
Surface Pro 9 i7 1255U/16/1TB Cũ (Kèm phím)
Surface Pro 9 i7 1255U/16/1TB Cũ (Kèm phím)

Surface Pro 9 i7 1255U/16/1TB Cũ (Kèm phím)

34,990,000đ43,990,000đ
Giảm27%
Surface Pro 9 i7 1255U/16/1TB ( Open Box )
Surface Pro 9 i7 1255U/16/1TB ( Open Box )

Surface Pro 9 i7 1255U/16/1TB ( Open Box )

36,990,000đ50,990,000đ
Giảm28%
Surface Pro 9 i7 1255U/32/1TB Cũ (Kèm phím)
Surface Pro 9 i7 1255U/32/1TB Cũ (Kèm phím)

Surface Pro 9 i7 1255U/32/1TB Cũ (Kèm phím)

37,990,000đ52,990,000đ
Giảm32%
Surface Pro 9 i7 1255U/16/512 Mới
Surface Pro 9 i7 1255U/16/512 Mới

Surface Pro 9 i7 1255U/16/512 Mới

37,990,000đ55,990,000đ
Giảm28%
Surface Pro 9 i7 1255U/32/1TB ( Open Box )
Surface Pro 9 i7 1255U/32/1TB ( Open Box )

Surface Pro 9 i7 1255U/32/1TB ( Open Box )

39,990,000đ56,000,000đ
Giảm25%
Surface Pro 9 i7 1255U/16/1TB Mới
Surface Pro 9 i7 1255U/16/1TB Mới

Surface Pro 9 i7 1255U/16/1TB Mới

41,990,000đ56,490,000đ
Giảm34%
Surface Pro 9 i7 1255U/32/1TB Mới
Surface Pro 9 i7 1255U/32/1TB Mới

Surface Pro 9 i7 1255U/32/1TB Mới

49,990,000đ76,490,000đ
Giảm5%
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/16/256 Cũ
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/16/256 Cũ

Surface Laptop 5 13.5 inch i5/16/256 Cũ

19,990,000đ20,990,000đ
Giảm9%
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/256 Cũ
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/256 Cũ

Surface Laptop 5 15 inch i7/8/256 Cũ

19,990,000đ21,990,000đ
Giảm14%
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/256 Mới
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/256 Mới

Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/256 Mới

21,990,000đ25,490,000đ
Giảm12%
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/16/512 Cũ ( Black )
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/16/512 Cũ ( Black )

Surface Laptop 5 13.5 inch i5/16/512 Cũ ( Black )

22,990,000đ25,990,000đ
Giảm7%
Surface Laptop 5 13.5 inch  i5/16/256 Mới ( Black )
Surface Laptop 5 13.5 inch  i5/16/256 Mới ( Black )
Giảm15%
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/512 Mới
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/512 Mới

Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/512 Mới

24,490,000đ28,990,000đ
Giảm10%
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/256 Mới
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/256 Mới

Surface Laptop 5 15 inch i7/8/256 Mới

25,990,000đ29,000,000đ
Giảm8%
Surface Laptop 5 15 inch i7/16/256 Cũ
Surface Laptop 5 15 inch i7/16/256 Cũ

Surface Laptop 5 15 inch i7/16/256 Cũ

26,990,000đ29,490,000đ
Giảm37%
Surface Book 3 13-Inch i5/8/256 Cũ
Surface Book 3 13-Inch i5/8/256 Cũ

Surface Book 3 13-Inch i5/8/256 Cũ

14,990,000đ23,990,000đ
Giảm22%
Surface Book 3 13-Inch i7/16/256 Cũ
Surface Book 3 13-Inch i7/16/256 Cũ

Surface Book 3 13-Inch i7/16/256 Cũ

24,490,000đ31,490,000đ
Giảm24%
Surface Book 3 15-Inch i7/16/256 Cũ
Surface Book 3 15-Inch i7/16/256 Cũ

Surface Book 3 15-Inch i7/16/256 Cũ

25,490,000đ33,490,000đ
Giảm30%
Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Cũ
Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Cũ

Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Cũ

27,990,000đ39,990,000đ
Giảm31%
Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 Cũ
Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 Cũ

Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 Cũ

28,990,000đ41,990,000đ
Giảm31%
Surface Book 3 13-Inch i7/32/1TB Cũ
Surface Book 3 13-Inch i7/32/1TB Cũ

Surface Book 3 13-Inch i7/32/1TB Cũ

30,990,000đ44,990,000đ
Giảm33%
Surface Book 3 15-Inch i7/32/1TB Cũ
Surface Book 3 15-Inch i7/32/1TB Cũ

Surface Book 3 15-Inch i7/32/1TB Cũ

31,990,000đ47,990,000đ
Giảm29%
Surface Book 3 15-Inch i7/32/2TB Cũ
Surface Book 3 15-Inch i7/32/2TB Cũ

Surface Book 3 15-Inch i7/32/2TB Cũ

38,990,000đ54,990,000đ
Giảm23%
Surface Laptop Studio i5/16/256 Cũ
Surface Laptop Studio i5/16/256 Cũ

Surface Laptop Studio i5/16/256 Cũ

22,990,000đ29,990,000đ
Giảm24%
Surface Laptop Studio i5/16/512 Cũ
Surface Laptop Studio i5/16/512 Cũ

Surface Laptop Studio i5/16/512 Cũ

24,990,000đ32,990,000đ
Giảm3%
Surface Studio 1 i5/8/1TB/GTX965 Cũ

Surface Studio 1 i5/8/1TB/GTX965 Cũ

33,990,000đ34,990,000đ
Giảm26%
Surface Laptop Studio i5/16/256 Mới
Surface Laptop Studio i5/16/256 Mới

Surface Laptop Studio i5/16/256 Mới

27,490,000đ37,490,000đ
Giảm18%
Surface Laptop Studio i7/16/512 RTX3050-Ti Cũ
Surface Laptop Studio i7/16/512 RTX3050-Ti Cũ

Surface Laptop Studio i7/16/512 RTX3050-Ti Cũ

31,990,000đ38,990,000đ
Giảm21%
Surface Laptop Studio i5/16/512 Mới
Surface Laptop Studio i5/16/512 Mới

Surface Laptop Studio i5/16/512 Mới

31,990,000đ40,490,000đ
Giảm2%
Surface Studio 1 i7/16/1TB/GTX965 Cũ

Surface Studio 1 i7/16/1TB/GTX965 Cũ

43,990,000đ44,990,000đ
Giảm24%
Surface Laptop Studio i7/16/512 RTX3050-Ti Mới
Surface Laptop Studio i7/16/512 RTX3050-Ti Mới

Surface Laptop Studio i7/16/512 RTX3050-Ti Mới

37,990,000đ50,490,000đ
Giảm4%
Surface Duo 2 128GB Cũ

Surface Duo 2 128GB Cũ

25,000,000đ26,000,000đ
Giảm3%
Surface Duo 2 256GB Cũ

Surface Duo 2 256GB Cũ

27,990,000đ28,990,000đ
Giảm2%
Surface Duo 2 128GB Mới

Surface Duo 2 128GB Mới

40,490,000đ41,490,000đ
Giảm8%
Surface Duo 2 256GB Mới

Surface Duo 2 256GB Mới

44,990,000đ48,990,000đ

Tin công nghệ

Đăng Vũ Surface - Chuyên bán lẻ máy tính Surface uy tín