logo
Livestream ra mắt Surface mới
Mua Surface - Đến Đăng Vũ
Pro 9
Laptop 5
Laptop Go 2
Go 3
Laptop Studio
ads 9
ads 10
ads 4
ads 6
Giảm7%
Surface Pro 9 i5/8/128 Mới
Surface Pro 9 i5/8/128 Mới

Surface Pro 9 i5/8/128 Mới

23,290,000đ24,990,000đ
Giảm6%
Surface Pro 9 i5/8/256 Mới
Surface Pro 9 i5/8/256 Mới

Surface Pro 9 i5/8/256 Mới

25,790,000đ27,490,000đ
Giảm9%
Surface Pro 9 i5/16/256 Mới
Surface Pro 9 i5/16/256 Mới

Surface Pro 9 i5/16/256 Mới

34,290,000đ37,490,000đ
Giảm7%
Surface Pro 9 i7/16/256 Mới
Surface Pro 9 i7/16/256 Mới

Surface Pro 9 i7/16/256 Mới

39,690,000đ42,490,000đ
Giảm18%
Surface Pro 9 i7/16/512 Mới
Surface Pro 9 i7/16/512 Mới

Surface Pro 9 i7/16/512 Mới

46,190,000đ55,990,000đ
Giảm22%
Surface Pro 9 i7/16/1TB Mới
Surface Pro 9 i7/16/1TB Mới

Surface Pro 9 i7/16/1TB Mới

49,690,000đ63,490,000đ
Giảm17%
Surface Pro 9 i7/32/1TB Mới
Surface Pro 9 i7/32/1TB Mới

Surface Pro 9 i7/32/1TB Mới

63,190,000đ76,490,000đ
Giảm9%
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/256 Mới
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/256 Mới

Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/256 Mới

22,990,000đ25,490,000đ
Giảm12%
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/512 Mới
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/512 Mới

Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/512 Mới

26,990,000đ30,990,000đ
Giảm17%
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/256 Mới
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/256 Mới

Surface Laptop 5 15 inch i7/8/256 Mới

31,490,000đ37,990,000đ
Giảm9%
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/16/512 Mới
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/16/512 Mới

Surface Laptop 5 13.5 inch i5/16/512 Mới

36,990,000đ40,490,000đ
Giảm14%
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/512 Mới
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/512 Mới

Surface Laptop 5 15 inch i7/8/512 Mới

36,490,000đ42,490,000đ
Giảm9%
Surface Laptop 5 13.5 inch i7/16/256 Mới
Surface Laptop 5 13.5 inch i7/16/256 Mới

Surface Laptop 5 13.5 inch i7/16/256 Mới

38,990,000đ42,990,000đ
Giảm9%
Surface Laptop 5 15 inch i7/16/256 Mới
Surface Laptop 5 15 inch i7/16/256 Mới

Surface Laptop 5 15 inch i7/16/256 Mới

39,990,000đ43,990,000đ
Giảm10%
Surface Laptop 5 13.5 inch  i7/16/512 Mới ( No Box )
Surface Laptop 5 13.5 inch  i7/16/512 Mới ( No Box )
Giảm9%
Surface Go 3 Pentium Gold/4/64 Mới
Surface Go 3 Pentium Gold/4/64 Mới

Surface Go 3 Pentium Gold/4/64 Mới

10,490,000đ11,490,000đ
Giảm7%
Surface Go 3 Pentium/4/64  LTE Mới
Surface Go 3 Pentium/4/64  LTE Mới

Surface Go 3 Pentium/4/64 LTE Mới

13,890,000đ14,890,000đ
Giảm6%
Surface Go 3 Pentium Gold/8/128 Mới
Surface Go 3 Pentium Gold/8/128 Mới

Surface Go 3 Pentium Gold/8/128 Mới

14,490,000đ15,490,000đ
Giảm6%
Surface Go 3 i3/8/128 Mới
Surface Go 3 i3/8/128 Mới

Surface Go 3 i3/8/128 Mới

16,290,000đ17,290,000đ
Giảm5%
Surface Go 3 i3/8/128 LTE Mới
Surface Go 3 i3/8/128 LTE Mới

Surface Go 3 i3/8/128 LTE Mới

18,390,000đ19,390,000đ
Giảm14%
Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Mới
Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Mới

Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Mới

47,990,000đ55,990,000đ
Giảm16%
Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 1660TI 6Gb Mới
Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 1660TI 6Gb Mới

Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 1660TI 6Gb Mới

49,990,000đ59,990,000đ
Giảm16%
Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 VGA QUARDO RTX 3000 Mới
Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 VGA QUARDO RTX 3000 Mới
Giảm16%
Surface Book 3 15-Inch i7/32/1TB 1660TI 6Gb Mới
Surface Book 3 15-Inch i7/32/1TB 1660TI 6Gb Mới

Surface Book 3 15-Inch i7/32/1TB 1660TI 6Gb Mới

57,990,000đ69,490,000đ
Giảm16%
Surface Book 3 15-Inch i7/32/2TB 1660TI 6Gb Mới
Surface Book 3 15-Inch i7/32/2TB 1660TI 6Gb Mới

Surface Book 3 15-Inch i7/32/2TB 1660TI 6Gb Mới

62,990,000đ74,990,000đ
Giảm13%
Surface Studio 2 i7/16/1TB GTX 1060 Mới

Surface Studio 2 i7/16/1TB GTX 1060 Mới

99,990,000đ114,990,000đ
Giảm1%
Surface Studio 2 Plus I7/32/1TB RTX 3060 Mới
Surface Studio 2 Plus I7/32/1TB RTX 3060 Mới

Surface Studio 2 Plus I7/32/1TB RTX 3060 Mới

155,000,000đ156,000,000đ
Giảm2%
Surface Duo 2 128GB Mới

Surface Duo 2 128GB Mới

40,490,000đ41,490,000đ
Giảm8%
Surface Duo 2 256GB Mới

Surface Duo 2 256GB Mới

44,990,000đ48,990,000đ

Tin công nghệ

cửa hàng Đăng Vũ Surface - Chuyên Microsoft Surface tại Việt Nam