logo
Surface Pro 9
Laptop 5
Laptop Go 3
Surface Go 4
Surface laptop Studio 2
ads 9
ads 10
Giảm12%
Surface Pro 9 i5/8/128 Mới
Surface Pro 9 i5/8/128 Mới

Surface Pro 9 i5/8/128 Mới

21,990,000đ24,990,000đ
Giảm16%
Surface pro 9 i5/8/256 Mới (Refurbised Certifed)
Surface pro 9 i5/8/256 Mới (Refurbised Certifed)

Surface pro 9 i5/8/256 Mới (Refurbised Certifed)

20,990,000đ25,000,000đ
Giảm11%
Surface Pro 9 i5/8/256 Mới
Surface Pro 9 i5/8/256 Mới

Surface Pro 9 i5/8/256 Mới

24,490,000đ27,490,000đ
Giảm17%
Surface Pro 9 i5/16/256 Mới
Surface Pro 9 i5/16/256 Mới

Surface Pro 9 i5/16/256 Mới

30,990,000đ37,490,000đ
Giảm18%
Surface Pro 9 i7/16/256 Mới
Surface Pro 9 i7/16/256 Mới

Surface Pro 9 i7/16/256 Mới

34,990,000đ42,490,000đ
Giảm16%
Surface Pro 9 i7/16/512 ( Open Box )
Surface Pro 9 i7/16/512 ( Open Box )

Surface Pro 9 i7/16/512 ( Open Box )

35,990,000đ42,990,000đ
Giảm2%
Surface Pro 9 i7/16/1TB ( Open Box )
Surface Pro 9 i7/16/1TB ( Open Box )

Surface Pro 9 i7/16/1TB ( Open Box )

41,990,000đ42,990,000đ
Giảm21%
Surface Pro 9 i7/16/512 Mới
Surface Pro 9 i7/16/512 Mới

Surface Pro 9 i7/16/512 Mới

43,990,000đ55,990,000đ
Giảm14%
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/256 Mới
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/256 Mới

Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/256 Mới

21,990,000đ25,490,000đ
Giảm7%
Surface Laptop 5 13.5 inch  i5/16/256 Mới ( Black )
Surface Laptop 5 13.5 inch  i5/16/256 Mới ( Black )
Giảm21%
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/512 Mới
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/512 Mới

Surface Laptop 5 13.5 inch i5/8/512 Mới

24,490,000đ30,990,000đ
Giảm29%
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/256 Mới
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/256 Mới

Surface Laptop 5 15 inch i7/8/256 Mới

25,990,000đ36,490,000đ
Giảm15%
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/512 Mới
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/512 Mới

Surface Laptop 5 15 inch i7/8/512 Mới

31,490,000đ36,890,000đ
Giảm13%
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/16/512 Mới
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/16/512 Mới

Surface Laptop 5 13.5 inch i5/16/512 Mới

31,990,000đ36,900,000đ
Giảm15%
Surface Laptop 5 15 inch i7/16/256 Mới ( Black )
Surface Laptop 5 15 inch i7/16/256 Mới ( Black )

Surface Laptop 5 15 inch i7/16/256 Mới ( Black )

32,990,000đ38,990,000đ
Giảm17%
Surface Laptop 5 13.5 inch i7/16/256 Mới ( Black )
Surface Laptop 5 13.5 inch i7/16/256 Mới ( Black )
Giảm29%
Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Mới
Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Mới

Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Mới

39,990,000đ55,990,000đ
Giảm32%
Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 1660TI 6Gb Mới
Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 1660TI 6Gb Mới

Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 1660TI 6Gb Mới

40,990,000đ59,990,000đ
Giảm35%
Surface Book 3 15-Inch i7/32/1TB 1660TI 6Gb Mới
Surface Book 3 15-Inch i7/32/1TB 1660TI 6Gb Mới

Surface Book 3 15-Inch i7/32/1TB 1660TI 6Gb Mới

44,990,000đ69,490,000đ
Giảm33%
Surface Book 3 15-Inch i7/32/2TB 1660TI 6Gb Mới
Surface Book 3 15-Inch i7/32/2TB 1660TI 6Gb Mới

Surface Book 3 15-Inch i7/32/2TB 1660TI 6Gb Mới

49,990,000đ74,990,000đ
Giảm23%
Surface Laptop Studio i5/16/256 Mới
Surface Laptop Studio i5/16/256 Mới

Surface Laptop Studio i5/16/256 Mới

28,990,000đ37,490,000đ
Giảm21%
Surface Laptop Studio i5/16/512 Mới
Surface Laptop Studio i5/16/512 Mới

Surface Laptop Studio i5/16/512 Mới

31,990,000đ40,490,000đ
Giảm33%
Surface Laptop Studio i7/16/512 RTX3050-Ti Mới
Surface Laptop Studio i7/16/512 RTX3050-Ti Mới

Surface Laptop Studio i7/16/512 RTX3050-Ti Mới

37,990,000đ56,490,000đ
Giảm19%
Surface Laptop Studio i7/32/2TB RTX3050-Ti Mới
Surface Laptop Studio i7/32/2TB RTX3050-Ti Mới

Surface Laptop Studio i7/32/2TB RTX3050-Ti Mới

59,990,000đ73,990,000đ
Giảm36%
Surface Laptop Studio  i7/32/1TB RTX A2000 For Business Mới
Surface Laptop Studio  i7/32/1TB RTX A2000 For Business Mới
Giảm22%
Surface Studio 2 i7/16/1TB GTX 1060 Mới (Refurbised Certifed)
Giảm7%
Surface Studio 2 Plus I7/32/1TB RTX 3060 Mới
Surface Studio 2 Plus I7/32/1TB RTX 3060 Mới

Surface Studio 2 Plus I7/32/1TB RTX 3060 Mới

145,000,000đ156,000,000đ
Giảm2%
Surface Duo 2 128GB Mới

Surface Duo 2 128GB Mới

40,490,000đ41,490,000đ
Giảm8%
Surface Duo 2 256GB Mới

Surface Duo 2 256GB Mới

44,990,000đ48,990,000đ

Tin công nghệ

Đăng Vũ Surface - Chuyên bán lẻ máy tính Surface uy tín