logo

Địa chỉ: Số 8 lô 2C – Trung yên 6 – Trung Hoà – Cầu Giấy

Surface Laptop Go i5/4/64 Cũ

Surface Laptop Go i5/4/64 Cũ

12,490,000đ
Surface Laptop 2017 i5/4/128 Cũ

Surface Laptop 2017 i5/4/128 Cũ

14,990,000đ
Surface Laptop 2017 i5/8/128 Cũ

Surface Laptop 2017 i5/8/128 Cũ

15,490,000đ
Surface Laptop 2017 i5/8/256 Cũ

Surface Laptop 2017 i5/8/256 Cũ

16,490,000đ
Surface Laptop Go i5/8/128 Cũ
Surface Laptop Go i5/8/128 Cũ

Surface Laptop Go i5/8/128 Cũ

16,490,000đ
Surface Laptop 2 i5/8/128 Cũ
Surface Laptop 2 i5/8/128 Cũ

Surface Laptop 2 i5/8/128 Cũ

16,990,000đ
Surface Laptop Go i5/8/256 Cũ
Surface Laptop Go i5/8/256 Cũ

Surface Laptop Go i5/8/256 Cũ

18,490,000đ
Surface Laptop 2017 i7/8/256 Cũ

Surface Laptop 2017 i7/8/256 Cũ

18,990,000đ
Surface Laptop 2 i5/8/256 Cũ
Surface Laptop 2 i5/8/256 Cũ

Surface Laptop 2 i5/8/256 Cũ

19,990,000đ
Surface Laptop 2017 i7/16/512 Cũ

Surface Laptop 2017 i7/16/512 Cũ

20,990,000đ
Surface Laptop 2 i5/16/256 Cũ
Surface Laptop 2 i5/16/256 Cũ

Surface Laptop 2 i5/16/256 Cũ

21,490,000đ
Surface Laptop 2 i7/8/256 Cũ
Surface Laptop 2 i7/8/256 Cũ

Surface Laptop 2 i7/8/256 Cũ

21,990,000đ
Surface Laptop 2 i7/16/512 Cũ
Surface Laptop 2 i7/16/512 Cũ

Surface Laptop 2 i7/16/512 Cũ

24,990,000đ
Surface Laptop 2 i7/16/1TB Cũ
Surface Laptop 2 i7/16/1TB Cũ

Surface Laptop 2 i7/16/1TB Cũ

27,990,000đ
Surface Laptop 4 15 i7/16/256 Cũ
Surface Laptop 4 15 i7/16/256 Cũ

Surface Laptop 4 15 i7/16/256 Cũ

37,990,000đ