logo

Địa chỉ: Số 8 lô 2C – Trung yên 6 – Trung Hoà – Cầu Giấy

Surface Pro 3 i5/4/128 Cũ

Surface Pro 3 i5/4/128 Cũ

9,990,000đ
Surface Pro 3 M3/4/128 Cũ

Surface Pro 3 M3/4/128 Cũ

11,900,000đ
Surface Pro 3 i5/8/256 Cũ

Surface Pro 3 i5/8/256 Cũ

11,990,000đ
Surface Pro 3 i7/8/256 Cũ

Surface Pro 3 i7/8/256 Cũ

12,990,000đ
Surface Pro 5(2017) M3/4/128 Cũ
Surface Pro 5(2017) M3/4/128 Cũ

Surface Pro 5(2017) M3/4/128 Cũ

13,990,000đ
Surface Pro 5(2017) i5/4/128 Cũ

Surface Pro 5(2017) i5/4/128 Cũ

14,490,000đ
Surface Pro 3 i7/8/512 Cũ

Surface Pro 3 i7/8/512 Cũ

14,500,000đ
Surface Pro 5(2017) i5/8/128 Cũ

Surface Pro 5(2017) i5/8/128 Cũ

15,490,000đ
Surface Pro 7 i3/4/128 Cũ
Surface Pro 7 i3/4/128 Cũ

Surface Pro 7 i3/4/128 Cũ

15,490,000đ
Surface Pro 5(2017) i5/8/256 Cũ

Surface Pro 5(2017) i5/8/256 Cũ

16,490,000đ
Surface Pro 6 i5/8/128 Cũ

Surface Pro 6 i5/8/128 Cũ

16,490,000đ
Surface Pro 5(2017) i7/8/256 Cũ

Surface Pro 5(2017) i7/8/256 Cũ

18,490,000đ
Surface Pro 6 i5/8/256 Cũ

Surface Pro 6 i5/8/256 Cũ

18,990,000đ
Surface Pro 7 i5/8/128 Cũ
Surface Pro 7 i5/8/128 Cũ

Surface Pro 7 i5/8/128 Cũ

19,990,000đ
Surface Pro 5(2017) i7/16/512 Cũ

Surface Pro 5(2017) i7/16/512 Cũ

20,990,000đ
Surface Pro 6 i7/8/256 Cũ

Surface Pro 6 i7/8/256 Cũ

20,990,000đ
Surface Pro 6 i5/16/256 Cũ

Surface Pro 6 i5/16/256 Cũ

21,490,000đ
Surface Pro 7 Plus i5/8/128 Cũ
Surface Pro 7 Plus i5/8/128 Cũ

Surface Pro 7 Plus i5/8/128 Cũ

21,990,000đ
Surface Pro 7 i5/8/256 Cũ
Surface Pro 7 i5/8/256 Cũ

Surface Pro 7 i5/8/256 Cũ

22,490,000đ
Surface Pro X SQ1 8/128 LTE Cũ
Surface Pro X SQ1 8/128 LTE Cũ

Surface Pro X SQ1 8/128 LTE Cũ

22,990,000đ
Surface Pro 5(2017) i7/16/1TB Cũ

Surface Pro 5(2017) i7/16/1TB Cũ

23,990,000đ
Surface Pro 7 i5/16/256 Cũ
Surface Pro 7 i5/16/256 Cũ

Surface Pro 7 i5/16/256 Cũ

25,490,000đ
Surface Pro 6 i7/16/512 Cũ

Surface Pro 6 i7/16/512 Cũ

26,990,000đ
Surface Pro X SQ1 8/256 Cũ LTE
Surface Pro X SQ1 8/256 Cũ LTE

Surface Pro X SQ1 8/256 Cũ LTE

26,990,000đ
Surface Pro 7 i7/16/256 Cũ
Surface Pro 7 i7/16/256 Cũ

Surface Pro 7 i7/16/256 Cũ

29,990,000đ
Surface Pro 7 Plus i5/16/256 Cũ
Surface Pro 7 Plus i5/16/256 Cũ

Surface Pro 7 Plus i5/16/256 Cũ

29,990,000đ
Surface Pro X SQ1 16/256 LTE Cũ
Surface Pro X SQ1 16/256 LTE Cũ

Surface Pro X SQ1 16/256 LTE Cũ

30,490,000đ
Surface Pro 8 i5/8/128 Cũ
Surface Pro 8 i5/8/128 Cũ

Surface Pro 8 i5/8/128 Cũ

30,990,000đ
Surface Pro 6 i7/16/1TB Cũ

Surface Pro 6 i7/16/1TB Cũ

30,990,000đ
Surface Pro 8 i5/8/256 Cũ
Surface Pro 8 i5/8/256 Cũ

Surface Pro 8 i5/8/256 Cũ

34,990,000đ
Surface Pro 7 i7/16/512 Cũ
Surface Pro 7 i7/16/512 Cũ

Surface Pro 7 i7/16/512 Cũ

34,990,000đ
Surface Pro X SQ1 16/512 LTE Cũ
Surface Pro X SQ1 16/512 LTE Cũ

Surface Pro X SQ1 16/512 LTE Cũ

34,990,000đ
Surface Pro X SQ2 16/256 LTE Cũ
Surface Pro X SQ2 16/256 LTE Cũ

Surface Pro X SQ2 16/256 LTE Cũ

34,990,000đ
Surface Pro 7 Plus i7/16/256 Cũ
Surface Pro 7 Plus i7/16/256 Cũ

Surface Pro 7 Plus i7/16/256 Cũ

36,990,000đ
Surface Pro 7 i7/16/1TB Cũ
Surface Pro 7 i7/16/1TB Cũ

Surface Pro 7 i7/16/1TB Cũ

39,990,000đ
Surface Pro 8 i5/16/256 Cũ
Surface Pro 8 i5/16/256 Cũ

Surface Pro 8 i5/16/256 Cũ

40,990,000đ
Surface Pro 8 i5/8/512 Cũ
Surface Pro 8 i5/8/512 Cũ

Surface Pro 8 i5/8/512 Cũ

40,990,000đ
Surface Pro 7 Plus i7/16/512 Cũ
Surface Pro 7 Plus i7/16/512 Cũ

Surface Pro 7 Plus i7/16/512 Cũ

40,990,000đ
Surface Pro X SQ2 16/512 LTE Cũ
Surface Pro X SQ2 16/512 LTE Cũ

Surface Pro X SQ2 16/512 LTE Cũ

41,990,000đ
Surface Pro 8 i7/16/256 Cũ
Surface Pro 8 i7/16/256 Cũ

Surface Pro 8 i7/16/256 Cũ

47,990,000đ
Surface Pro 8 i7/16/512 Cũ
Surface Pro 8 i7/16/512 Cũ

Surface Pro 8 i7/16/512 Cũ

55,990,000đ
Surface Pro 8 i7/16/1TB Cũ
Surface Pro 8 i7/16/1TB Cũ

Surface Pro 8 i7/16/1TB Cũ

63,990,000đ
Surface Pro 8 i7/32/1TB Cũ
Surface Pro 8 i7/32/1TB Cũ

Surface Pro 8 i7/32/1TB Cũ

73,990,000đ