logo

Địa chỉ: Số 8 lô 2C – Trung yên 6 – Trung Hoà – Cầu Giấy

Surface Pro 3 i5/4/128 Cũ

Surface Pro 3 i5/4/128 Cũ

9,490,000đ
Surface Pro 5(2017) M3/4/128 Cũ
Surface Pro 5(2017) M3/4/128 Cũ

Surface Pro 5(2017) M3/4/128 Cũ

11,490,000đ
Surface Pro 3 i5/8/256 Cũ

Surface Pro 3 i5/8/256 Cũ

11,490,000đ
Surface Pro 5(2017) i5/4/128 Cũ

Surface Pro 5(2017) i5/4/128 Cũ

12,490,000đ
Surface Pro 3 i7/8/256 Cũ

Surface Pro 3 i7/8/256 Cũ

12,490,000đ
Surface Pro 3 i7/8/512 Cũ

Surface Pro 3 i7/8/512 Cũ

14,500,000đ
Surface Pro 5(2017) i5/8/128 Cũ

Surface Pro 5(2017) i5/8/128 Cũ

14,990,000đ
Surface Pro 7 i3/4/128 Cũ
Surface Pro 7 i3/4/128 Cũ

Surface Pro 7 i3/4/128 Cũ

14,990,000đ
Surface Pro 5(2017) i5/8/256 Cũ

Surface Pro 5(2017) i5/8/256 Cũ

15,490,000đ
Surface Pro 6 i5/8/128 Cũ

Surface Pro 6 i5/8/128 Cũ

15,990,000đ
Surface Pro 5(2017) i7/8/256 Cũ

Surface Pro 5(2017) i7/8/256 Cũ

16,490,000đ
Surface Pro 6 i5/8/256 Cũ

Surface Pro 6 i5/8/256 Cũ

17,990,000đ
Surface Pro 7 i5/8/128 Cũ
Surface Pro 7 i5/8/128 Cũ

Surface Pro 7 i5/8/128 Cũ

18,490,000đ
Surface Pro 6 i5/16/256 Cũ

Surface Pro 6 i5/16/256 Cũ

19,490,000đ
Surface Pro 7 Plus i5/8/128 Cũ
Surface Pro 7 Plus i5/8/128 Cũ

Surface Pro 7 Plus i5/8/128 Cũ

20,490,000đ
Surface Pro 5(2017) i7/16/512 Cũ

Surface Pro 5(2017) i7/16/512 Cũ

20,990,000đ
Surface Pro 6 i7/8/256 Cũ

Surface Pro 6 i7/8/256 Cũ

20,990,000đ
Surface Pro 7 i5/8/256 Cũ
Surface Pro 7 i5/8/256 Cũ

Surface Pro 7 i5/8/256 Cũ

21,490,000đ
Surface Pro X SQ1 8/128 LTE Cũ
Surface Pro X SQ1 8/128 LTE Cũ

Surface Pro X SQ1 8/128 LTE Cũ

21,990,000đ
Surface Pro 7 i5/16/256 Cũ
Surface Pro 7 i5/16/256 Cũ

Surface Pro 7 i5/16/256 Cũ

23,490,000đ
Surface Pro 5(2017) i7/16/1TB Cũ

Surface Pro 5(2017) i7/16/1TB Cũ

23,990,000đ
Surface Pro 6 i7/16/512 Cũ

Surface Pro 6 i7/16/512 Cũ

23,990,000đ
Surface Pro 8 i5/8/128 Cũ
Surface Pro 8 i5/8/128 Cũ

Surface Pro 8 i5/8/128 Cũ

24,490,000đ
Surface Pro X SQ1 8/256 Cũ LTE
Surface Pro X SQ1 8/256 Cũ LTE

Surface Pro X SQ1 8/256 Cũ LTE

25,490,000đ
Surface Pro 7 Plus i5/8/256 Cũ
Surface Pro 7 Plus i5/8/256 Cũ

Surface Pro 7 Plus i5/8/256 Cũ

25,990,000đ
Surface Pro 6 i7/16/1TB Cũ

Surface Pro 6 i7/16/1TB Cũ

25,990,000đ
Surface Pro 8 i5/8/256 Cũ
Surface Pro 8 i5/8/256 Cũ

Surface Pro 8 i5/8/256 Cũ

26,990,000đ
Surface Pro 7 i7/16/256 Cũ
Surface Pro 7 i7/16/256 Cũ

Surface Pro 7 i7/16/256 Cũ

26,990,000đ
Surface Pro 7 Plus i5/16/256 Cũ
Surface Pro 7 Plus i5/16/256 Cũ

Surface Pro 7 Plus i5/16/256 Cũ

27,990,000đ
Surface Pro X SQ1 16/256 LTE Cũ
Surface Pro X SQ1 16/256 LTE Cũ

Surface Pro X SQ1 16/256 LTE Cũ

28,990,000đ
Surface Pro 7 i7/16/512 Cũ
Surface Pro 7 i7/16/512 Cũ

Surface Pro 7 i7/16/512 Cũ

29,990,000đ
Surface Pro X SQ1 16/512 LTE Cũ
Surface Pro X SQ1 16/512 LTE Cũ

Surface Pro X SQ1 16/512 LTE Cũ

31,990,000đ
Surface Pro 7 Plus i7/16/256 Cũ
Surface Pro 7 Plus i7/16/256 Cũ

Surface Pro 7 Plus i7/16/256 Cũ

31,990,000đ
Surface Pro 8 i5/8/512 Cũ
Surface Pro 8 i5/8/512 Cũ

Surface Pro 8 i5/8/512 Cũ

32,490,000đ
Surface Pro 8 i5/16/256 Cũ
Surface Pro 8 i5/16/256 Cũ

Surface Pro 8 i5/16/256 Cũ

33,490,000đ
Surface Pro X SQ2 16/256 LTE Cũ
Surface Pro X SQ2 16/256 LTE Cũ

Surface Pro X SQ2 16/256 LTE Cũ

33,490,000đ
Surface Pro 7 Plus i7/16/512 Cũ
Surface Pro 7 Plus i7/16/512 Cũ

Surface Pro 7 Plus i7/16/512 Cũ

34,990,000đ
Surface Pro X SQ2 16/512 LTE Cũ
Surface Pro X SQ2 16/512 LTE Cũ

Surface Pro X SQ2 16/512 LTE Cũ

38,490,000đ
Surface Pro 8 i7/16/256 Cũ
Surface Pro 8 i7/16/256 Cũ

Surface Pro 8 i7/16/256 Cũ

38,990,000đ
Surface Pro 7 i7/16/1TB Cũ
Surface Pro 7 i7/16/1TB Cũ

Surface Pro 7 i7/16/1TB Cũ

39,990,000đ
Surface Pro 8 i7/16/512 Cũ
Surface Pro 8 i7/16/512 Cũ

Surface Pro 8 i7/16/512 Cũ

44,990,000đ
Surface Pro 8 i7/16/1TB Cũ
Surface Pro 8 i7/16/1TB Cũ

Surface Pro 8 i7/16/1TB Cũ

49,990,000đ
Surface Pro 8 i7/32/1TB Cũ
Surface Pro 8 i7/32/1TB Cũ

Surface Pro 8 i7/32/1TB Cũ

62,990,000đ