logo
Giảm3%
Surface Studio 1 i5/8/1TB/GTX965 Cũ

Surface Studio 1 i5/8/1TB/GTX965 Cũ

33,990,000đ34,990,000đ
Giảm2%
Surface Studio 1 i7/16/1TB/GTX965 Cũ

Surface Studio 1 i7/16/1TB/GTX965 Cũ

43,990,000đ44,990,000đ
Giảm15%
Surface Studio 1 i7/32/2TB/GTX980M Cũ

Surface Studio 1 i7/32/2TB/GTX980M Cũ

49,990,000đ58,990,000đ
Giảm1%
Surface Studio 2 i7/16/1TB GTX 1060 Cũ
Surface Studio 2 i7/16/1TB GTX 1060 Cũ

Surface Studio 2 i7/16/1TB GTX 1060 Cũ

68,990,000đ69,990,000đ
Giảm1%
Surface Studio 2 i7/32/1TB GTX 1070 Cũ
Surface Studio 2 i7/32/1TB GTX 1070 Cũ

Surface Studio 2 i7/32/1TB GTX 1070 Cũ

78,990,000đ79,990,000đ
Giảm1%
Surface Studio 2 i7/32/2TB GTX 1060 Cũ
Surface Studio 2 i7/32/2TB GTX 1060 Cũ

Surface Studio 2 i7/32/2TB GTX 1060 Cũ

88,990,000đ89,990,000đ