Sản phẩm

Giảm2%
Surface Book 2 15-Inch i7/16/512 Mới
Surface Book 2 15-Inch i7/16/512 Mới

Surface Book 2 15-Inch i7/16/512 Mới

40,990,000đ41,990,000đ
Giảm7%
Surface Book 1 i5/8/128 Cũ

Surface Book 1 i5/8/128 Cũ

13,990,000đ14,990,000đ
Giảm6%
Surface Book 1 i5/8/256 Cũ

Surface Book 1 i5/8/256 Cũ

15,990,000đ16,990,000đ
Giảm5%
Surface Book 1 i7/8/256/dGPU Cũ

Surface Book 1 i7/8/256/dGPU Cũ

19,990,000đ20,990,000đ
Giảm4%
Surface Book 1 i7/16/512 dGPU Cũ

Surface Book 1 i7/16/512 dGPU Cũ

22,990,000đ23,990,000đ
Giảm6%
Book Performance i7/8/256/GTX 965m Cũ

Book Performance i7/8/256/GTX 965m Cũ

16,990,000đ17,990,000đ
Giảm5%
Book Performance i7/16/512/GTX 965m Cũ

Book Performance i7/16/512/GTX 965m Cũ

18,990,000đ19,990,000đ
Giảm6%
Surface Book 1 i5/8/256/dGPU Cũ

Surface Book 1 i5/8/256/dGPU Cũ

14,990,000đ15,990,000đ
Giảm4%
Surface Book 2 13-Inch i7/8/256 Cũ

Surface Book 2 13-Inch i7/8/256 Cũ

22,990,000đ23,990,000đ
Giảm4%
Surface Book 3 13-Inch i5/8/256 Cũ
Surface Book 3 13-Inch i5/8/256 Cũ

Surface Book 3 13-Inch i5/8/256 Cũ

22,990,000đ23,990,000đ
Giảm3%
Surface Book 3 13-Inch i7/16/256 Cũ
Surface Book 3 13-Inch i7/16/256 Cũ

Surface Book 3 13-Inch i7/16/256 Cũ

30,490,000đ31,490,000đ
Giảm3%
Surface Book 3 15-Inch i7/16/256 Cũ
Surface Book 3 15-Inch i7/16/256 Cũ

Surface Book 3 15-Inch i7/16/256 Cũ

32,490,000đ33,490,000đ
Giảm5%
Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Cũ
Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Cũ

Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Cũ

37,990,000đ39,990,000đ
Giảm2%
Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 Cũ
Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 Cũ

Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 Cũ

40,990,000đ41,990,000đ
Giảm2%
Surface Book 3 15-Inch i7/32/2TB Cũ
Surface Book 3 15-Inch i7/32/2TB Cũ

Surface Book 3 15-Inch i7/32/2TB Cũ

53,990,000đ54,990,000đ
Giảm2%
Surface Book 3 13-Inch i7/32/1TB Cũ
Surface Book 3 13-Inch i7/32/1TB Cũ

Surface Book 3 13-Inch i7/32/1TB Cũ

43,990,000đ44,990,000đ

Tin tức

Không có dữ liệu