logo
ads 4
Thuỷ Hử - Thi Nại Am ( Download Ebook)
Thuỷ Hử - Thi Nại Am ( Download Ebook)

Thuỷ Hử còn được biết đến dưới tên "Outlaws of the Marsh" hoặc "Tales of the Water Margin" trong tiếng Anh, là một trong những tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Quốc. Được sáng tác bởi Thi Nại Am (Shi Nai'an), cuốn sách này là một phần của "Tứ Đại Kỳ Thư" - bốn tác phẩm văn học kinh điển của Trung Quốc. "Thuỷ Hử" không chỉ là một câu chuyện hấp dẫn về lòng trung thành và sự nổi loạn, mà còn là một bức tranh phong phú về xã hội và văn hóa Trung Quốc thời bấy giờ.

Tác phẩm kể về cuộc nổi dậy của 108 anh hùng từ Lương Sơn Bạc, những người tập hợp với nhau để chiến đấu chống lại sự áp bức và bất công của chính quyền phong kiến. Mỗi nhân vật trong số họ đều có một câu chuyện riêng, phản ánh một khía cạnh của xã hội Trung Quốc. Từ vị anh hùng đấu tranh cho công lý đến người nông dân đơn giản, "Thuỷ Hử" tạo nên một bức tranh đa dạng và phức tạp về các tầng lớp xã hội.

Một điểm nổi bật của "Thuỷ Hử" là cách mà Thi Nại Am đã kết hợp giữa sự hư cấu và sự thực. Tuy nhiều tình tiết trong câu chuyện có phần huyền thoại, nhưng chúng cũng phản ánh những vấn đề thực tế như bất công xã hội, đạo đức, và chính trị. Các nhân vật trong tác phẩm không chỉ đại diện cho các giá trị như lòng dũng cảm và trung thành, mà còn phản ánh những mâu thuẫn và xung đột trong xã hội.

Ngôn ngữ của tác phẩm là sự pha trộn giữa thơ và văn xuôi, với các câu chuyện phụ và chi tiết mô tả cung cấp một cái nhìn toàn diện về cuộc sống ở Trung Quốc thời kỳ đó. Những mô tả về phong tục, trang phục, và ẩm thực làm cho tác phẩm không chỉ là một câu chuyện hấp dẫn mà còn là một tài liệu quý giá về văn hóa và lịch sử.

Kết luận, "Thuỷ Hử" không chỉ là một kiệt tác văn học mà còn là một nguồn tài liệu quan trọng để hiểu biết về lịch sử và văn hóa Trung Quốc. Tác phẩm này là một kho tàng văn hóa, mang đến cho người đọc không chỉ câu chuyện hấp dẫn mà còn cả những bài học sâu sắc về xã hội và con người.

Link download sách: Link